Gizlilik ve Kvkk Bilgileri

Gizlilik Politikası

Müşterilerimizin ve Üyelerimizin www.coskunoltutasi.com e-ticaret sitemize (bundan sonra "Sitemiz" diye anılacaktır) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği ve korunması ile ilgili hususlarda, aşağıda belirtilen Gizlilik Politikası kuralları benimsenmiştir.

·         Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre COŞKUN OLTU TAŞI ile servis sağlayıcımız scriptevi.com ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşları‘ca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler COŞKUN OLTU TAŞI tarafından görülmez ve kaydedilmez).

·         Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

·         Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vs) ve diğer kişisel bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Coşkun OLTU TAŞI tararafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, ve ilgili kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hal-yer ve zamanda paylaşılabilir ve kullanılabilir.

·         Sitemize üyelikten ayrılmak için COŞKUN OLTU TAŞIndan gönderilen tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini kullanabilirsiniz.

·         Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan COŞKUN OLTU TAŞI sorumlu değildir.

·         Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (coşkun oltu taşı ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları coşkun oltu taşı na aittir.

·         Müşterilerimizin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında Müşterilerimiz cayma hakkını kullanamaz.

707494106836017
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır